Informe sobre la concepció del cel

L’Informe d’aquesta secció  s’ha de lliurar al pou corresponent de CMC anomenat “Informe 3: La concepció del cel” a la plataforma. I ha de contenir:

 1. El vostre propi calendari còsmic amb les dades cronològiques vistes a classe proporcionat a un any o a un dia. 
 2. Què són les constel·lacions i per a què les utilitzaven els antics ?
 3. Quin sentit real té el zodíac ? Per a què s’utilitza però sovint i encara avui dia ? Quina opinió et mereix aquest ús ?
 4. Ja en temps dels grecs, alguns savis defensaven que la Terra no era plana. Cita tres arguments que donaven per defensar-ho.
 5. Què eren els epicicles i per a què els va proposar Ptolomeu ?
 6. Malgrat la seva teoria sigui falsa, Ptolomeu té un mèrit molt important des del punt de vista del mètode científic. Digues quin.
 7. Què demostra l’experiment fet a classe amb la moneda i el paper ?
 8. De quina manera canvia la manera de treballar dels cinetífics després de Galileo ?
 9. Explica la primera i segona llei de Kepler.
 10. Explica breument la relació que hi va haver entre Brahe i Kepler.
 11. Cita tres aportacions fonamentals de Newton.