Informe sobre “La ciència”

Sobre la ciència cal lliurar dos informes:

INFORME – 1 (De les sessions 1, 2 i 3. En el pou de la matèria anomenat “Informe 1: La Ciència 1/2”)

  1. Anomena cinc paraules que haurien d’aparèixer en la definició de ciència i justifica per què et sembla que hi haurien d’aparèixer.
  2. Cita ordenadament les fases del mètode científic i resumeix cada una amb una frase clara i entenedora.
  3. Explica què són les limitacions en l’observació i posa’n algun exemple.
  4. Explica què és una hipòtesi i com ha d’estar redactada. Escriu-ne una el més ben redactada posible (recorda l’exemple que vam posar a classe sobre la higiene bucal).
  5. Explica què és un experiment a doble cec i per a què és important.
  6. Explica què són les rèpliques i el control negatiu d’un experiment.
  7. Explica què significa i per què és fonamental controlar les variables en un experiment.
  8. Com es distingeix en un experiment la variable dependent la de la independent ?
  9. Cerca informació sobre el cas Semmelweis com exemple històric d’una bona utilització del mètode científic.