Física de partícules

La física de partícules és un dels camps més nou i més apassionant de la física que està completament fora dels objectius d’aquesta matèria. No obstant en aquesta pàgina hi ha una informació molt clara que us pot ajudar a entrar en el tema. Adjuntem aquí un requadre amb les partícules fonamentals. Les  de la primera columna s’anomenen de primera generació perquè són les primeres que es van descobrir. Amb pocs anys se n’han descobert moltes més…

Partícules fonamentals descobertes fins ara.


Composició d’un protó i un neutró.

Una amistat particular: Brahe i Kepler

Tyco Brahe i Johaness Kepler treballant.

Retrat de Tyco Brahe

Recreació de la utilització d’un dels aparells per observar el cel.

Fotografia d’un dels aparells utilitzats per Tyco Brahe

Maqueta del castell-observatori de Tyco Brahe

Dibuix d’un dels aparells utilitzats per Tyco Brahe

Maqueta del castell-observatori de Tyco Brahe

Llegeix el següent article que ens servirà per conèixer un episodi interessant de la història de la ciència i alguns dels aspectes que hem comentat sobre el treball científic. A continuació deixa un comentari amb les iddes principals del text i el que n’has tret personalment.

Informe sobre la pseudociència – El cas de l’homeopatia

A continuació tens una sèrie de recursos que et donen informació sobre l’homeopatia. Es tracta que amb l’ajuda d’aquests recursos i el que tu puguis cercar redactis un informe justificant la validesa o no d’aquesta “medicina”.

Hi ha un pou a la plataforma per lliurar-ho. El termini és el divendres 17 de novembre.

L’homeopatia – ARTICLE

L’homeopatia – REPORTATGE

L’homeopatia i Avogadro – AMPLIACIÓ

James Randi i l’homeopatia – CONFERÈNCIA

Preparant un medicament homeopàtic – OBSERVA

Us imagineu un hospital homeopàtic ? – PARÒDIA

Informe sobre l’origen de la vida

Cal que facis un resum de tot el que es descriu a l’apartat, que trobaràs a la mateixa web de cmc titulat “L’origen de la vida. Primeres idees evoltives”. Hi ha cinc entrades amb informació sobre alguns dels protagonistes d’aquesta etapa de la història de la biologia (Van Leeuvenhoech, Van Helmont, Pasteur, Miller…).

Informe sobre les aplicacions de la biotecnologia

Sereu vosaltres mateixos a classe que amb la informació que trobareu a les entrades d’aquesta seccio heu de completar el següent informe que heu de lliurar a la plataforma. Informe-8: Aplicacions de la biotecnologia.

L’última de les entrades anomenada “Genètica forense” l’explicarà el professor a classe.

 1. Quins són els passos per generar un organisme modificat genèticament (OGM) ?
 2. Quines avantatges pot donar-nos un OMG ?
 3. Què succeeix si ingerim un organisme transgènic ?
 4. Què succeeix si ingerim un organisme que ha ingerit d’altres organismes transgènics (per exemple una vedella que ha menjat pinso amb blat de moro transgènic) ?
 5. Quin és el percentatge d’eficàcia de la inseminació artifcial en humans ? Quantes vegades, de mitjana, s’ha de sotmetre la dona a la inseminació perquè la probabilitat d’embaràs sigui acceptable ? Per què la probabilitat d’obtenir bessons és més alta que en la fecundació natural ?
 6. És el mateix la inseminació artificial que la fecundació in vitro ? Per què ?
 7. Quin problema tècnic i ètic penses que comporta la fecundació in vitro ?
 8. Quines avantatges mèdiques té la clonació terapèutica ?
 9. Explica amb paraules teves la importància de les cèl·lules mare en la medicina.

Informe “Origen de l’univers”

Aquets informe cal lliurar-lo al pou de la plataforma anomenat “Informe 4: Origen de l’univers”. I ha de contenir:

 1. Quina es la funció dels acceleradors de partícules ? 
 2. Què succeeix amb la temperatura en la teoria de l’expansió de l’univers ? Què és el zero absolut de temperatures ?
 3. Què són les partícules fonamentals ? Cita’n un parell.
 4. Quantes escales de temperatura existeixen ? quines són ? quina relació tenen entre elles ? Quina de les escales existents utilitza la ciència i per què ?
 5. Té sentit la pregunta: “Què hi havia abans del big bang ?” i la pregunta “A quin lloc es va produir ?” Per què ?
 6. Quina importància té l’efecte Doppler per la teoria del Big-bang ?
 7. Descriu el procés de formació d’una estrella. Com es forma l’energia que s’allibera de les estrelles ? Quina relació té aquest procés amb l’equació E=mc2 ?
 8. Totes les estrelles moren igual ? de què depèn ? què és una supernova ? per què són molt importants les supernoves ?
 9. Com ho podem fer per conèixer la composició de les estrelles ?
 10. Com ho podem fer per estimar la distància a què es troben les estrelles ?
 11. Què és la matèria fosca i com podem assegurar que existeix ?
 12. Quin és l’origen dels forats negres ?

Informe sobre la concepció del cel

L’Informe d’aquesta secció  s’ha de lliurar al pou corresponent de CMC anomenat “Informe 3: La concepció del cel” a la plataforma. I ha de contenir:

 1. El vostre propi calendari còsmic amb les dades cronològiques vistes a classe proporcionat a un any o a un dia. 
 2. Què són les constel·lacions i per a què les utilitzaven els antics ?
 3. Quin sentit real té el zodíac ? Per a què s’utilitza però sovint i encara avui dia ? Quina opinió et mereix aquest ús ?
 4. Ja en temps dels grecs, alguns savis defensaven que la Terra no era plana. Cita tres arguments que donaven per defensar-ho.
 5. Què eren els epicicles i per a què els va proposar Ptolomeu ?
 6. Malgrat la seva teoria sigui falsa, Ptolomeu té un mèrit molt important des del punt de vista del mètode científic. Digues quin.
 7. Què demostra l’experiment fet a classe amb la moneda i el paper ?
 8. De quina manera canvia la manera de treballar dels cinetífics després de Galileo ?
 9. Explica la primera i segona llei de Kepler.
 10. Explica breument la relació que hi va haver entre Brahe i Kepler.
 11. Cita tres aportacions fonamentals de Newton.