Informe sobre la pseudociència – El cas de l’homeopatia

A continuació tens una sèrie de recursos que et donen informació sobre l’homeopatia. Es tracta que amb l’ajuda d’aquests recursos i el que tu puguis cercar redactis un informe justificant la validesa o no d’aquesta “medicina”.

Hi ha un pou a la plataforma per lliurar-ho. El termini és el divendres 17 de novembre.

L’homeopatia – ARTICLE

L’homeopatia – REPORTATGE

L’homeopatia i Avogadro – AMPLIACIÓ

James Randi i l’homeopatia – CONFERÈNCIA

Preparant un medicament homeopàtic – OBSERVA

Us imagineu un hospital homeopàtic ? – PARÒDIA

Informe sobre l’origen de la vida

Cal que facis un resum de tot el que es descriu a l’apartat, que trobaràs a la mateixa web de cmc titulat “L’origen de la vida. Primeres idees evoltives”. Hi ha cinc entrades amb informació sobre alguns dels protagonistes d’aquesta etapa de la història de la biologia (Van Leeuvenhoech, Van Helmont, Pasteur, Miller…).

Informe sobre les aplicacions de la biotecnologia

Sereu vosaltres mateixos a classe que amb la informació que trobareu a les entrades d’aquesta seccio heu de completar el següent informe que heu de lliurar a la plataforma. Informe-8: Aplicacions de la biotecnologia.

L’última de les entrades anomenada “Genètica forense” l’explicarà el professor a classe.

 1. Quins són els passos per generar un organisme modificat genèticament (OGM) ?
 2. Quines avantatges pot donar-nos un OMG ?
 3. Què succeeix si ingerim un organisme transgènic ?
 4. Què succeeix si ingerim un organisme que ha ingerit d’altres organismes transgènics (per exemple una vedella que ha menjat pinso amb blat de moro transgènic) ?
 5. Quin és el percentatge d’eficàcia de la inseminació artifcial en humans ? Quantes vegades, de mitjana, s’ha de sotmetre la dona a la inseminació perquè la probabilitat d’embaràs sigui acceptable ? Per què la probabilitat d’obtenir bessons és més alta que en la fecundació natural ?
 6. És el mateix la inseminació artificial que la fecundació in vitro ? Per què ?
 7. Quin problema tècnic i ètic penses que comporta la fecundació in vitro ?
 8. Quines avantatges mèdiques té la clonació terapèutica ?
 9. Explica amb paraules teves la importància de les cèl·lules mare en la medicina.

Informe “Origen de l’univers”

Aquets informe cal lliurar-lo al pou de la plataforma anomenat “Informe 4: Origen de l’univers”. I ha de contenir:

 1. Quina es la funció dels acceleradors de partícules ? 
 2. Què succeeix amb la temperatura en la teoria de l’expansió de l’univers ? Què és el zero absolut de temperatures ?
 3. Què són les partícules fonamentals ? Cita’n un parell.
 4. Quantes escales de temperatura existeixen ? quines són ? quina relació tenen entre elles ? Quina de les escales existents utilitza la ciència i per què ?
 5. Té sentit la pregunta: “Què hi havia abans del big bang ?” i la pregunta “A quin lloc es va produir ?” Per què ?
 6. Quina importància té l’efecte Doppler per la teoria del Big-bang ?
 7. Descriu el procés de formació d’una estrella. Com es forma l’energia que s’allibera de les estrelles ? Quina relació té aquest procés amb l’equació E=mc2 ?
 8. Totes les estrelles moren igual ? de què depèn ? què és una supernova ? per què són molt importants les supernoves ?
 9. Com ho podem fer per conèixer la composició de les estrelles ?
 10. Com ho podem fer per estimar la distància a què es troben les estrelles ?
 11. Què és la matèria fosca i com podem assegurar que existeix ?
 12. Quin és l’origen dels forats negres ?

Informe sobre la concepció del cel

L’Informe d’aquesta secció  s’ha de lliurar al pou corresponent de CMC anomenat “Informe 3: La concepció del cel” a la plataforma. I ha de contenir:

 1. El vostre propi calendari còsmic amb les dades cronològiques vistes a classe proporcionat a un any o a un dia. 
 2. Què són les constel·lacions i per a què les utilitzaven els antics ?
 3. Quin sentit real té el zodíac ? Per a què s’utilitza però sovint i encara avui dia ? Quina opinió et mereix aquest ús ?
 4. Ja en temps dels grecs, alguns savis defensaven que la Terra no era plana. Cita tres arguments que donaven per defensar-ho.
 5. Què eren els epicicles i per a què els va proposar Ptolomeu ?
 6. Malgrat la seva teoria sigui falsa, Ptolomeu té un mèrit molt important des del punt de vista del mètode científic. Digues quin.
 7. Què demostra l’experiment fet a classe amb la moneda i el paper ?
 8. De quina manera canvia la manera de treballar dels cinetífics després de Galileo ?
 9. Explica la primera i segona llei de Kepler.
 10. Explica breument la relació que hi va haver entre Brahe i Kepler.
 11. Cita tres aportacions fonamentals de Newton. 

Informe sobre “La ciència”

Sobre la ciència cal lliurar dos informes:

INFORME – 1 (De les sessions 1, 2 i 3. En el pou de la matèria anomenat “Informe 1: La Ciència 1/2”)

 1. Anomena cinc paraules que haurien d’aparèixer en la definició de ciència i justifica per què et sembla que hi haurien d’aparèixer.
 2. Cita ordenadament les fases del mètode científic i resumeix cada una amb una frase clara i entenedora.
 3. Explica què són les limitacions en l’observació i posa’n algun exemple.
 4. Explica què és una hipòtesi i com ha d’estar redactada. Escriu-ne una el més ben redactada posible (recorda l’exemple que vam posar a classe sobre la higiene bucal).
 5. Explica què és un experiment a doble cec i per a què és important.
 6. Explica què són les rèpliques i el control negatiu d’un experiment.
 7. Explica què significa i per què és fonamental controlar les variables en un experiment.
 8. Com es distingeix en un experiment la variable dependent la de la independent ?
 9. Cerca informació sobre el cas Semmelweis com exemple històric d’una bona utilització del mètode científic.

 

Xerrada amb l’autor

Benvolguts,

Aquesta és la darrera activitat que farem sobre el llibre “100 moments estelars de la ciència”. Us demano que escriviu algunes preguntes per fer a l’autor quan vingui a l’escola (ja us diré la data). Podeu preparar preguntes de capítols concrets del llibre, de la ciència en general, de com ha escrit el llibre, de la seva trajectòria… En definitiva de qualsevol cosa que us hagi suggerit la lectura del llibre. Som-hi !