Informe sobre les aplicacions de la biotecnologia

Sereu vosaltres mateixos a classe que amb la informació que trobareu a les entrades d’aquesta seccio heu de completar el següent informe que heu de lliurar a la plataforma. Informe-8: Aplicacions de la biotecnologia.

L’última de les entrades anomenada “Genètica forense” l’explicarà el professor a classe.

  1. Quins són els passos per generar un organisme modificat genèticament (OGM) ?
  2. Quines avantatges pot donar-nos un OMG ?
  3. Què succeeix si ingerim un organisme transgènic ?
  4. Què succeeix si ingerim un organisme que ha ingerit d’altres organismes transgènics (per exemple una vedella que ha menjat pinso amb blat de moro transgènic) ?
  5. Quin és el percentatge d’eficàcia de la inseminació artifcial en humans ? Quantes vegades, de mitjana, s’ha de sotmetre la dona a la inseminació perquè la probabilitat d’embaràs sigui acceptable ? Per què la probabilitat d’obtenir bessons és més alta que en la fecundació natural ?
  6. És el mateix la inseminació artificial que la fecundació in vitro ? Per què ?
  7. Quin problema tècnic i ètic penses que comporta la fecundació in vitro ?
  8. Quines avantatges mèdiques té la clonació terapèutica ?
  9. Explica amb paraules teves la importància de les cèl·lules mare en la medicina.