Informe “Origen de l’univers”

Aquets informe cal lliurar-lo al pou de la plataforma anomenat “Informe 4: Origen de l’univers”. I ha de contenir:

 1. Quina es la funció dels acceleradors de partícules ? 
 2. Què succeeix amb la temperatura en la teoria de l’expansió de l’univers ? Què és el zero absolut de temperatures ?
 3. Què són les partícules fonamentals ? Cita’n un parell.
 4. Quantes escales de temperatura existeixen ? quines són ? quina relació tenen entre elles ? Quina de les escales existents utilitza la ciència i per què ?
 5. Té sentit la pregunta: “Què hi havia abans del big bang ?” i la pregunta “A quin lloc es va produir ?” Per què ?
 6. Quina importància té l’efecte Doppler per la teoria del Big-bang ?
 7. Descriu el procés de formació d’una estrella. Com es forma l’energia que s’allibera de les estrelles ? Quina relació té aquest procés amb l’equació E=mc2 ?
 8. Totes les estrelles moren igual ? de què depèn ? què és una supernova ? per què són molt importants les supernoves ?
 9. Com ho podem fer per conèixer la composició de les estrelles ?
 10. Com ho podem fer per estimar la distància a què es troben les estrelles ?
 11. Què és la matèria fosca i com podem assegurar que existeix ?
 12. Quin és l’origen dels forats negres ?