Fisió i fusió nuclear – OBSERVA

Les següents imatges il·lustren el procés de fisió i fusió nuclear

 

Comparació entre els dos processos
Detall de la fusió nucelar

 

Llegeix l’article: “Quanta energia pot generar una estrella ? “ de Joan Català.