Efecte Doppler – EXPLICACIÓ

Font: Shahen Hacyan

La llum igual que el so també és una ona i encara que diferent, el comportament és similar. La llum que es dirigeix cap a l’observador  (equivalent al so agut d’abans) és més blavosa, i la que se n’allunya és més vermellosa (equivalent al so greu). Edwin Hubble (el famós astrònom) s’adonà que la llum procedent de totes les galàxies era vermella, la qual cosa volia dir que les galàxies s’estaven allunyant de nosaltres.

Llegeix el següent article sobre l’explicació d’aquest fenomen. (De Joan Català a “100 qüestions sobre l’Univers”)

Fisió i fusió nuclear – OBSERVA

Les següents imatges il·lustren el procés de fisió i fusió nuclear

 

Comparació entre els dos processos
Detall de la fusió nucelar

 

Llegeix l’article: “Quanta energia pot generar una estrella ? “ de Joan Català.

 

 Experiment d’Eddington

 

El bosó de Higgs – ARTICLE PERIODÍSTIC

El 15 de juliol de 2012 aparegué a la Vanguàrdia un breu article sobre una de les principals descobertes en el món de la fisica d’enguany. En reproduïm alguns fragments:

(…) el 4 de juliol, l’Organització Europea d’Investigació nuclear (CERN) va anunciar el descobriment d’una nova partícula que sembla que és el bosó de Higgs. A continuació una breu explicació de per què els físics ho estan celebrant amb tant entusiasme:

“Tenim una gran construcció que explica de manera satisfactòria les fenòmens que observen a l’univers però, quan buscàvem els pilars que aguanten l’edifici, no els veiem”

Aquesta gran construcció és la teoría del Model Estàndard que dóna sentit a totes les partícules conegudes i a tres forces que governen l’univers (electromagnètica, nuclear forta i nuclear feble). El pilar que havia d’aguantar tot l’edifici és el bosó de Higgs. Si aquesta partícula no existís, la teoria s’enfonsaria. El Higgs s’ha comparat per aquesta raó a la partícula que completa el Model Estàndard, la peça final del trencaclosques. El seu descobriment confirma que tota la feina feta pels físics de partícules han dut a terme al llarg de l’últim mig segle, construint el Model Estàndard és correcta.

Sense el Higgs, hauria calgut esborrar la pissarra, renunciar a mig segle d’experiments i teories i tornar a començar.

(…) Tot el que heu llegit fins aquí potser us ha fet pensar que el més important que s’ha descobert a l’LHC és el bosó de Higgs. Però no. El trofeu realment important és l’anomenat camp de Higgs, que explica perquè els cossos tenim massa.