Efecte Doppler – EXPLICACIÓ

Font: Shahen Hacyan

La llum igual que el so també és una ona i encara que diferent, el comportament és similar. La llum que es dirigeix cap a l’observador  (equivalent al so agut d’abans) és més blavosa, i la que se n’allunya és més vermellosa (equivalent al so greu). Edwin Hubble (el famós astrònom) s’adonà que la llum procedent de totes les galàxies era vermella, la qual cosa volia dir que les galàxies s’estaven allunyant de nosaltres.

Llegeix el següent article sobre l’explicació d’aquest fenomen. (De Joan Català a “100 qüestions sobre l’Univers”)