Els estels i la seva evolució – LLEGEIX

Aquest apartat del temari el farem a partir de la lectura i treball de cinc articles del llibre “100 qüestions d’astronomia” de Jordi Aloy. Caldria que cadascú en fes lectura i omplís la taula que trobareu en aquest document:

Taula. Versió docx

Taula. Versió pdf

Cal lliurar l’activitat al classroom de la matèria

Article 1: Què són les estrelles ?
En aquest article hauries de descobrir el concepte de plasma, què significa que una estrella és estable i si el nostre Sol ho és.

Article 2: Les estrelles neixen, viuen i moren ?
En aquest hauries de trobar quins factors desencadenen la formació d’una estrella, de què depèn la longevitat d’una estrella, quan mor, si totes moren de la mateixa manera, i finalment per què és tant important que les més massives morin de la manera que ho fan.

Article 3: De què estan fetes les estrelles ?
En aquest cas, el que es tracta que trobis és com ho han fet els científics per conèixer quins són els elements majoritaris de cada estrella. Si llegeixes amb atenció s’entén molt bé.

Article 4: Com podem determinar la distància a les estrelles ?
Cal que entenguis bé el concepte de paral·laxi. Fes la prova de tancar i obrir els ulls que se’t proposa a l’article i ho entendràs perfectament.