Origen de la vida i idees evolutives

  1. Condicions dels planetes per allotjar vida
  2. Definició de vida en el formulari i comentar-ho a classe.
  3. Característiques que defineixen els éssers vius.
  4. Origen de la vida. Creacionisme i fixisme.
  5. Generació espontània i refutació. Redi i Pasteur.
  6. L’origen de la vida modern: Miller i Urey.
  7. Les diferents teories evolutives. Lamarck i Darwin.
  8. Com es va formar la vida (Crash course).

La meva definició de vida

Les característiques dels éssers vius

Treballem la generació espontània.

Van Leeuvenhoeck i la generació espontània

La recepta de Jan Baptista Van Helmont (1577-1644).

Francesco Redi i Lazzaro Spallanzani

Louis Pasteur

L’experiment de Miller i Urey

Les teories de l’evolució

Com es va formar la vida ?