El Sol és molt gran i està molt lluny. La força del sentit comú d’Aristarc

El raonament que va fer Aristarc (310-230 aC.) per defensar la llunyania i la grandària del Sol sense ni tant sols un telescopi senzill fou impressionant. Les frases en negre són les conclusions a les que va arribar Aristarc. Procura respondre als apunts les preguntes que se’t fan.

  • El paral.latge del Sol és molt petit per tant s’ha de trobar molt lluny de nosaltres.

Què és el paral·latge ? per què si aquest paràmetre és petit vol dir que el Sol s’ha de trobar molt lluny de nosaltres ?Les següents imatges ens hi poden ajudar.

  • El tamany angular del Sol és força gran per tant, tenint present que està tant lluny  el Sol ha de tenir unes dimensions enormes.

Què deu ser el tamany angular del sol (o de qualsevol astre que es veu en el cel) ?

  • Per què un cos enormement més gran que la Terra giraria entorn d’aquesta ? Seria molt més lògic pensar que és el cos petit el que gira entorn del gran.

Quina llei científica (coneguda ja al s. XVII) explica perfectament aquest fet ?