La Terra – RECERCA

Cal que pels teus propis mitjans facis una petita recerca amb l’objectiu de comprendre els principals fenòmens geològics. Com a resultat de la tasca investigadora has de presentar un informe amb la resposta a les preguntes que se’t formulen en aquest document.

Caldrà lliurar-ho al pou corresponent.