Temari

1. Algunes dates importants

2. El cel dels primers homes

3. L’astronomia a l’edat antiga

  • Aristòtil
  • Aristarc
  • Eratòstenes
  • Ptolomeu

4. La revolució científica

  • Copernic
  • Brahe i Kepler
  • Galileu
  • Newton

5. L’astronomia moderna

  • L’origen de l’Univers
  • Les partícules fonamentals i les forces
  • Astrofísica: La formació i l’evolució de les estrelles
  • La teoria de la relativitat
  • Antimatèria. Energia i matèria fosca
  • Les condicions per a la vida