Sessió 3

  1. Les hipòtesis.
  2. L’experimentació.
  3. Variables dependents i independents.
  4. El disseny experimental – Exercicis
  5. Efecte Placebo.
  6. Experiment a doble cec.
  7. El cas Semmelweis. Què ens aporta ?

 

Algunes hipòtesis – EXERCICI

Solució a l’exercici anterior

L’experimentació

Variable dependent i variable independent – EXERCICI

Disseny experimental – EXERCICIS

Efecte placebo

L’experiment a doble cec – LLEGEIX

El cas Semmelweis