Sessió 2

  1. Copernic – Kepler – Galileo. Càlcul de les velocitats de la Terra. Experiment de caiguda lliure. Muntatge del pèndol. Texos històrics de Galileo.
  2. Newton. Comprovació de la tercera llei.

La revolució científica

Copèrnic (1473-1543)

 

Les aportacions de Kepler (1571-1630)

El sistema solar a escala

Una amistat particular: Brahe i Kepler

Galileo Galilei (1564-1642)

Textos de Galileo – LLEGEIX I COMENTA

Galileo i el pèndol – EXPERIMENTA

Issaac Newton (1642-1727)