Una amistat particular: Brahe i Kepler

Tyco Brahe i Johaness Kepler treballant.
Retrat de Tyco Brahe
Recreació de la utilització d’un dels aparells per observar el cel.
Fotografia d’un dels aparells utilitzats per Tyco Brahe
Maqueta del castell-observatori de Tyco Brahe
Dibuix d’un dels aparells utilitzats per Tyco Brahe
Maqueta del castell-observatori de Tyco Brahe

Llegeix el següent article que ens servirà per conèixer un episodi interessant de la història de la ciència i alguns dels aspectes que hem comentat sobre el treball científic. A continuació deixa un comentari amb les iddes principals del text i el que n’has tret personalment.