El mètode científic – REPORTATGE

A continuació visualitzarem el video tots junts. Que cadascú prengui notes d’allò que considera que és essencial per entendre en què consisteix el mètode científic. Recordeu que tenir uns bons apunts és bàsic.

L’exactitud de la ciència – REFLEXIONA

La ciència només pot treure conclusions sobre les nostres OBSERVACIONS de la natura. Fixeu-vos amb el següent acudit:
Un astrónomo, un físico y un matemático que estaban viajando en un tren por Escocia vieron por la ventanilla una oveja negra en medio de un campo. “Qué interesante” dijo el astrónomo, “todas las ovejas escocesas son negras”. Al oírlo, el físico respondió. “¡No !, algunas ovejas escocesas son negras”. Al oír lo que decían, el matemático dijo con cara de reproche “En Escocia hay al menos un campo que contiene al menos una oveja, que tiene al menos un lado negro”.

Algunes hipòtesis – EXERCICI

Ordena les hipòtesis que tens a continuació de més mal formulada a millor formulada tenint en compte els requisits que hem estudiat que havien de tenir les hipòtesis.

“L’acceptació de la malaltia i el bon humor del pacient curen el càncer”

“Els nens són portats per una cigonya que vé de París”

“La llum és un dels factors responsables del creixement de les plantes”

Ara analitza més a fons aquesta darrera i digues quins elements incorrectes hi ha: (n’has de trobar força). En la següent entrada trobaràs la solució.

“El bon estat de la dentadura entre els joves depèn dels seus hàbits higiènics”