Sessió 1

  1. Cronologia bàsica.
  2. La visió primitiva del cel: les constel·lacions. Stellarium
  3. Aristòtil – Aristarc – Eratòstenes.
  4. Ptolomeu i la teoria geocèntrica

Els moviments de la Lluna

Els arguments d’Aristòtil per una Terra esfèrica – PENSA I PREN NOTA

El Sol és molt gran i està molt lluny. La força del sentit comú d’Arsitarc

La proesa d’Eratòstenes – LLEGEIX i MERAVELLA’T !

Els càlculs d’Eratòstenes – OBSERVA

Ptolomeu-s.II a.C

Retrograde Motion – EXPLICACIÓ

Amb i sense epicicles – EXPLICACIÓ