Sessió 2

  1. Article de La Vanguàrdia – Ignorància científica en xifres.
  2. Video sobre el mètode científic (5 min)
  3. Un bon diagrama del mètode científic
  4. El mètode científic en dibuixos.
  5. Ets un bon observador ?
  6. Les limitacions en la percepció. Alguns exercicis pràctics sobre la intuició.
  7. La incultura científica- AMPLIACIÓ.

Respon les preguntes del següent test.

La ignorància científica en xifres – OBSERVA

El mètode científic – REPORTATGE

L’exactitud de la ciència – REFLEXIONA

El mètode científic és innat ? – REFLEXIONA

Ets un bon observador ?

Comprova-ho !

Limitacions en la percepció

Limitacions de rang

La bona ciència…

* Incultura científica – LLEGEIX