Variable dependent i variable independent – EXERCICI

A continuació tens alguns exemples de gràfics amb diferents variables. Anem a veure si sabem distingir-ne la dependent de la independent.

Pensa també en les típiques funcions estudiades a matemàtiques en què tendim a representar la variable dependent amb la y i l’independent amb la x (pensa amb les clàssiques taules de valors a l’hora de representar un gràfic) i la pròpia manera de representar les funcions. P.ex: y=3x+1