Algunes hipòtesis – EXERCICI

Alguns exemples d’hipòtesis

 1. El consumo de tabaco en los primeros años de la adolescencia es cuatro veces más nocivo que en la adultez.
 2. Las sociedades con menos conflictividad social, son al mismo tiempo las sociedades con mayor tendencia al suicido y la depresión.
 3. Los automóviles de la actualidad consumen 20% más de energía que los de hace veinte años.
 4. Al aumentar la altitud, la temperatura ambiente disminuye.
 5. El aluminio tiene una temperatura de fusión de 660°C.
 6. Cualquier proceso de nutrición autótrofa también tendrá fotosíntesis.
 7. La suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa.
 8. Los sistemas políticos más estables son los que tienen gobernantes más duros y rígidos.
 9. Una reducción de los subsidios generará una contracción económica del 4%.
 10. Un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido estático, será empujado con una fuerza igual al peso del volumen de fluido desplazado por dicho objeto.
  Ara analitza més a fons aquesta darrera i digues quins elements incorrectes hi ha: (n’has de trobar força). En la següent entrada trobaràs la solució.

“El bon estat de la dentadura entre els joves depèn dels seus hàbits higiènics”

Les publicacions científiques al món

Clicar.

1. Què és el factor d’impacte?
El factor d’impacte o índex d’impacte mesura la repercussió que ha tingut una revista en la documentació científica a través de l’anàlisi de les citacions que han rebut els articles que s’hi han publicat.

Permet comparar revistes, fer rànquings i reflectir la rellevància de cada publicació.

Com es calcula?
El factor d’impacte surt de la divisió del nombre de citacions que han rebut els articles d’una revista entre el nombre d’articles publicats

Per exemple:

Revista Anales de Geografía de la Universidad Complutense, any 2002

Citacions = 12 (2000) + 1 (2001) = 13
Treballs 2000 + 2001 = 29 + 14 = 43
Índex d’Impacte = 13/43= 0,302

2. El Quartil on se situen les revistes
És un indicador que serveix per avaluar la importància relativa d’una revista dins del total de revistes de la seva àrea.

3. Índex de immediatesa
Mesura la velocitat amb què es cita un article d’una revista i amb quina freqüència són citats els articles d’una revista en un mateix any. Quan el factor d’immediatesa és alt significa que la revista publica articles punters en la matèria.

Es calcula dividint el nombre de citacions rebudes pels articles d’una revista publicats en un any, pel número d’articles publicats en aquell mateix any.

4. Index Hirsch
Jorge Hirsch, professor de física a la Universitat de Califòrnia, va publicar l’article “An index to quantify an individual’s scientific research output” en el qual proposava un indicador anomenat índex h, basat en el conjunt dels treballs més citats de l’investigador i en el nombre de citacions de cadascun d’aquests treballs.

Un investigador té un índex h de X quan X dels seus documents han rebut al menys X citacions cadascú. Per exemple, un h=20 significa que un autor té 20 publicacions que s’han citat cadascuna d’elles al menys 20 vegades.

Per exemple, un h=20 significa que un autor té 20 publicacions que s’han citat cadascuna d’elles al menys 20 vegades.

Podem trobar l’Index H a Wos i a Google Scholar, entre d’altres bases de dades.

La Telepatia – OBSERVA

Asseguren que no hi ha trampa. Que la telepatia es una capacitat de la ment que té tothom però que encara no l’hem desenvolupat. Mira’t aquest video i després…    …tu mateix !

Anunci de cosmètica – VIDEO

Quedeu-vos amb aquesta frase: “No creo en los milagros, creo en la ciencia”.

“Tecnología Pro-Gen”,”adenosina” i “ciencia de los genes” són conceptes que apareixen en la campanya i que fàcilment poden confondre el consumidor. Què signifiquen aquestes paraules ? Tenen alguna relació amb la genètica ? Podem incidir en la salut de la nostra pell ? 

Quan algú sent que aquesta crema pot penetrar fins als gens pot alarmar-se. El que aquest tractament pretén almenys teòricament, és estimular els gens de les nostres cèl·lules i fer que treballin per contrarestar les agressions externes, com quan érem més joves. És, com a mínim dubtós, que una crema de 20€ pugui fer tot això.
El que podem deduir del que es diu a l’anunci és que la ciència que hi ha darrera d’aquesta crema està relacionada amb l’expressió gènica d’uns suposats gens de joventut. Cal tenir en compte que l’expressió gènica és un procés complex i lent que no està, ni de tros, del tot investigat (si ho estigués potser ja estaríem en condicions de curar el càncer). Si els suposats “gens de la joventut” existissin i s’expresessin, les conseqüències podrien ser fatals. Quan més jove és una cèl·lula més es reprodueix i precisament el no control de la reproducció és el que els passa a les cèl·lules canceroses. Imaginem-nos doncs que expreséssim aquests suposats gens que potenciarien la divisió cel·lular en rejovenir-les !
En la publicitat d’aquest producte cosmètic es diu que la pell millora el seu aspecte en només 24h. Això pot ser degut a l’expressió gènica ?
L’epidermis (capa superficial de la pell) està formada per cinc capes. A mesura que es reprodueixen, les cèl·lules de les capes més profundes van migrant cap a les capes més superficials renovant així la pell contínuament. L’última capa (estrat corni) està formada per cèl·lules que han mort degut a la gran quantitat de proteina queratina que tenen al seu interior. El procés sencer de renovació dura uns 48 dies. És absolutament impossible que la crema pugui tenir cap efecte en només 24h. Així doncs aquesta suposada tecnologia pro-gen és sospitosa.
Naturalment alguna cosa ha de fer la crema i de fet sí que ho fa. El que passa és que no té res a veure amb la genètica. El principi actiu d’aquesta crema no és més que un lisat (com si diguessim una papilla) de bifidobacteris (els mateixos que trobem en alguns iogurts) que aplicat sobre la pell contribueix a tancar els vasos (amb la qual cosa es veu menys vermella), a hidratar-la una mica i a accelerar la caiguda de les cèl·lules mortes que es van renovant.
En definitiva el mateix efecte que tindríem si ens féssim un massatge a la cara amb un actimel.
D’aquí a afirmar que aquesta crema activa els gens de la joventut hi ha un bon tros oi ?