Què és la salut ?

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) en la seva constitució de 1946, defineix a la Salut com l’estat de complet benestar físic, mental i social, i no sols l’absència d’afeccions o malalties.

Veiem algunes dades estadístiques sobre esperança de vida actual i comparem-la amb temps passats.

Dades mundials (hi podem veure també causes de mortalitat, principals malalties…)

Amb les dades que trobaràs a l’Institut d’Estadística de Catalunya cal que facis un breu informe on figurin els següents aspectes:

-L’estat actual de l’esperança de vida a Catalunya i la seva evolució en els darrers anys.

-Les causes de mortalitat a Catalunya per sexe i edat.

Una vegada fet cal lliurar-ho al clasroom de la matèria.