Sessió 1

  1. Presentació de la matèria i criteris d’avaluació.
  2. Fem una definició de ciència.
  3. Videos inicials introductoris (3min).
  4. Classificació de les ciències i característiques.