Els arguments d’Aristòtil per una Terra esfèrica – PENSA I PREN NOTA

Els arguments d’Aristòtil a favor d’una Terra esfèrica eren científics i no pas amb la finalitat de buscar una forma perfecta geomètrica.

De seguida que  hom observava el món natural amb una mica de deteniment, s’adonava d’alguns fets que feien pensar en la possibilitat d’una Terra esfèrica i no plana (com semblaria a simple vista).

T’apuntem algunes observacions que van fer pensar, ja en aquella remota época, que la Terra era esfèrica. Caldria que pensessis per què.

  • Existeix un horitzó i per molt que t’hi vulguis apropar mai hi arribes.
  • Quan un vaixell s’acosta al litoral …
  • Els viatgers que arribaven a Grècia procedents de llocs meridionals buscaven estrelles que era impossible de trobar a Grècia i a l’inrevés.
  • L’ombra de la Terra sobre la Lluna en un eclipse lunar sempre té la mateixa forma en tots els eclipsis independentment de l’època de l’any.