Ptolomeu-s.II a.C

ptolomeu

Pare de la Teoria Geocèntrica segons la qual la Terra estava immòbil al centre de l’Univers. defensava que la Terra era plana. El Sol i les estrelles es movien entorn de la Terra. Els planetes també però aquests ho feien descrivint uns epicicles.

Continuava apostant per les esferes d’Aristòtil i les augmentà fins a 55 !

No concebia el buit i proposà l’existència d’un material entremig dels astres que va anomenar éter.

La Teoria Geocèntrica perdurà fins el s. XVI.

Algunes imatges relacionades amb el pensament de Ptolomeu.

Modelo_de_Ptolomeu
La Terra és el centre de l’univers conegut.
planisferio_tolomeo
Proposta dels epicicles per explicar el moviment retrògrad.
geocentrismo-ptolomeo
El model va arribar a complicar-se tant que es féu inintel·ligible.