Els Epicicles – DOCUMENTAL

Per poder explicar el moviment que s’observava dels planetes varen caldre sofisticats sistemes. Com que el punt de partida era fals (la Terra al centre) cada vegada calia complicar més la teria per ajustar-la a l’observació. Finalment quan es proposà que el Sol estava al centre tot se simplificà !