El cas Semmelweis

A continuació tens el relat d’un dels episodis més interessants de la història de la medicina. El del metge húngar Ignaz Semmelweis. Llegeix-lo i fes l’activitat que trobaràs en el classroom.

El mètode científic – REPORTATGE

A continuació visualitzarem el video tots junts. Que cadascú prengui notes d’allò que considera que és essencial per entendre en què consisteix el mètode científic. Recordeu que tenir uns bons apunts és bàsic.

L’exactitud de la ciència – REFLEXIONA

La ciència només pot treure conclusions sobre les nostres OBSERVACIONS de la natura. Fixeu-vos amb el següent acudit:
Un astrónomo, un físico y un matemático que estaban viajando en un tren por Escocia vieron por la ventanilla una oveja negra en medio de un campo. “Qué interesante” dijo el astrónomo, “todas las ovejas escocesas son negras”. Al oírlo, el físico respondió. “¡No !, algunas ovejas escocesas son negras”. Al oír lo que decían, el matemático dijo con cara de reproche “En Escocia hay al menos un campo que contiene al menos una oveja, que tiene al menos un lado negro”.

L’experimentació

Llegeix aquest senzill text i descobreix els elements principals que cal tenir en compte en l’experimentació. No t’oblidis d’anotar-ho en els apunts.

En primer lloc cal dissenyar l’experiment i s’ha de plantejar de manera que pugui ser repetit moltes vegades i que es pugui fer a qualsevol lloc i per qualsevol investigador.

Cal definir les variables i controlar-les.

Una variable és qualsevol factor que condiciona l’experiment i que pot tenir diferents valors. (Si per exemple vull estudiar el creixement de les plantes, les variables són: la quantitat de llum, el tipus de llum, la durada d’aquesta, l’alçada de la planta, l’amplada de les fulles, la quantitat de clorofil·la, el gruix de les arrels,  la concentració de nutrients, la quantitat i disponibilitat d’aigua…).

D’aquestes variables, algunes poden ser controlats per l’investigador i d’altres no.  En l’exemple anterior la intensitat de la llum, o la freqüència de rec, o la concentracio de sals de l’aigua pot ser controlada, però no que ho pot ser en canvi, la longitud que adquiriran les fulles, la seva superfície o el gruix de l’escorça.  Les primeres s’anomenen independents i les segones dependents.

Normalment en tot experiment el que es pretén és veure quins són els factors que modifiquen les variables dependents. Per fer-ho el que es fa és modificar els paràmetres de les variables independents (les que l’investigador sí que pot controlar).

Per poder treure conclusions només es pot modificar el valor d’una de les variables independents però com que les altres no les podem eliminar el que fem és mantenir-les constants.

Si vull estudiar com influeixen les sals minerals en el creixement d’una planta, necessito almenys dues plantes una de les quals la rego amb una determinada concentració de sals minerals i l’altra amb una concentració diferent. Però què haig de fer amb la quantitat de llum que els dono ? I amb la quantitat o el tipus de terra que hi ha en el test ? i amb el tipus de planta que s’utilitza ? Sabries respondre aquestes preguntes ?

Com que a la natura és molt difícil o impossible mantenir constants les variables, per fer-ho se sol aïllar el fenomen en un entorn controlat. És més fàcil observar el comportament d’una colònia de formigues en un formiguer creat artificialment al laboratori que no pas directament a la natura.

Alguns fenòmens són impossibles de tancar en un laboratori. Llavors no hi ha més remei que fer les observacions i l’experimentació directament a la natura. Això fa però, que sigui molt més llarg i dificultós arribar a conclusions. Darrerament ens podem ajudar però de les simulacions informàtiques.

Un altre element a tenir en compte en l’experimentació és repetir les mesures quantes més vegades millor per poder-ne fer un tractament estadístic i reduir així els possibles errors de mesura que es puguin produir així com les variacions naturals que tenen tots els fenòmens sobretot si el fenomen d’estudi són els éssers vius. Aquestes repeticions s’anomenen rèpliques.

Un altre element molt important a tenir en compte en l’experimentació és la d’incloure un control negatiu. Si volem estudiar com afecta un determinat adob en una planta hi ha d’haver un conjunt de plantes en les que no hem posat adob. De la mateixa manera no puc dissenyar un experiment per comprovar si un medicament funciona si no el comparo amb una altra població a la que no he suministrat el medicament.

Quan es treballa amb subjectes que per naturalesa són influenciables és molt important realitzar els experiments a doble cec. En parlarem més endavant.

Variable dependent i variable independent – EXERCICI

A continuació tens alguns exemples de gràfics amb diferents variables. Anem a veure si sabem distingir-ne la dependent de la independent.

Pensa també en les típiques funcions estudiades a matemàtiques en què tendim a representar la variable dependent amb la y i l’independent amb la x (pensa amb les clàssiques taules de valors a l’hora de representar un gràfic) i la pròpia manera de representar les funcions. P.ex: y=3x+1

L’experiment a doble cec – LLEGEIX

A double blind test is a scientific test in which neither test subjects nor administrators know who is in the control group and who is in the experimental group. The intent is to create an unbiased test environment, ensuring that the results of the testing are accurate and will stand up to analysis by other members of the scientific community. The concept of a double blind test is an excellent example of the scientific method, since it aims to be entirely objective and potentially repeatable.

Blinding

One could simply offer the medication to a group of people and look at the results, but most drug testing involves the use of a placebo, or false drug. A placebo is a substance which appears to be an actual drug to a casual observer but has no physical effect on the body. The test subjects are carefully selected to ensure that they are at more or less the same level of health, and then divided into two groups. One group, the control group, receives a placebo while being told that it is the real substance under test, while the other group, the experimental group, receives the actual drug. Results between the two groups are compared to see if the substance under test has any measurable effects, useful or otherwise.

Typically, such a test is “blind,” meaning that test subjects do not know whether they are in the control group or the experimental group. This is intended to eliminate bias on the part of the test subjects, who may respond differently if they know which group they are in. In a double blind test, the researchers performing the testing also do not know who is in which group. This eliminates observer or experimenter bias, as experimenters may unwittingly bias

participants because they expect them to respond in a particular way. The double blind test is an industry standard for many pharmaceutical tests.

Double Blinding

To administer a double blind test, a separate coordinator assigns the test subjects random numand divides them into two groups. Each subject is given a unique code which is known only to the coordinator. This coordinator also provides the drug to be administered. At the end of the trial, the researchers are given the code so that they can begin to interpret the results. bers

Using a double blind test method can ensure that test results are valid and more widely accepted by the general scientific community. It tends to cost more to administer a double blind test, because of additional paperwork and processing, but many scientists feel that this cost is well worth the benefits. In an even more elaborate situation, a triple blind test, the statistician examining the results is also kept in the dark about the identities of experimental and control group members.

 

Efecte placebo

En nuestra vida diaria es frecuente que tomemos medicamentos y nos sometamos a diferentes tratamientos con el fin de mejorar nuestra salud o superar un problema concreto. En más de una ocasión hemos oído hablar de las ventajas de algunas técnicas que no gozan de reconocimiento científico y a pesar de todo a mucha gente parecen funcionarle.

Tanto en estos casos como en muchos otros tratamientos más reconocidos, es lícito preguntarse si lo que nos tomamos o hacemos realmente tiene un efecto real en nuestra salud. Dicho de otro modo, ¿el tratamiento que estoy siguiendo es realmente efectivo o tiene la propia mejoría otra explicación? Tal vez estemos ante un caso de efecto placebo. Veamos a continuación qué quiere decir esto y de qué manera se tiene en cuenta este fenómeno en el contexto clínico.

Definiendo placebo

Entendemos como efecto placebo aquel efecto positivo y beneficioso producido por un placebo, elemento que por sí mismo no tiene un efecto curativo en la problemática que se está tratando por el mero hecho de su aplicación. Es decir, la sustancia o tratamiento no posee cualidades que produzcan una mejoría en la sintomatología, pero el hecho de que se está recibiendo un tratamiento provoca la creencia de que se va a mejorar, cosa que por sí misma provoca la mejoría.

La consideración de placebo no se circunscribe únicamente a sustancias, sino que también puede aparecer bajo tratamientos psicológicos, cirugías u otras intervenciones.

En el caso de que por placebo nos refiramos a una sustancia, ésta puede ser un elemento totalmente inocuo (una solución salina o azúcar, por ejemplo) también llamado placebo puro, o una sustancia que sí tiene un efecto terapéutico para alguna enfermedad o trastorno pero no para la que se ha prescrito. En este segundo caso estaríamos ante un pseudoplacebo.

Funcionamiento del efecto placebo

El funcionamiento de éste fenómeno se explica a nivel psicológico por dos mecanismos básicos: el condicionamiento clásico y las expectativas.

En primer lugar, el paciente que recibe el placebo tiene la expectativa de recuperarse, en función de la historia de aprendizaje seguida a lo largo de su vida, en la que generalmente se produce una mejoría tras seguir un tratamiento.

Estas expectativas condicionan la respuesta al tratamiento, favoreciendo la respuesta de recuperación de la salud (este hecho se ha demostrado en la respuesta inmunológica). A mayor expectativa de mejora, mayor es el efecto del placebo, con lo que el condicionamiento será cada vez mayor. Eso sí, para que funcione correctamente el primer paso debe ser exitoso.

Otros factores que influyen en este efecto psicológico

El efecto placebo también se ve mediado por la profesionalidad y la sensación de competencia que proyecta quien lo administra, el contexto en el que se lleva a cabo la toma, el tipo de problema al que se hace frente y otras características como el coste, la presentación, los materiales o los rituales necesarios para tomarlo.

Placebos de apariencia más cara y más elaborada tienden a ser más efectivos. Por ejemplo, una pastilla de azúcar es más efectiva como placebo si tiene forma de cápsula que si tiene forma de terrón. De algún modo, la apariencia de exclusividad hace que las expectativas sobre su eficacia suben o bajen de manera paralela a esta.

Las bases neurológicas del placebo

A nivel neurofisiológico se ha demostrado que la aplicación del placebo estimula la corteza frontal, el núcleo accumbens, la sustancia gris y la amígdala activando las vías dopaminérgica y (en menor medida) la serotoninérgica. Esta activación provoca una sensación de recompensa y relajación que coincide con la mejoría percibida por los pacientes.

Pacientes con dolor, síntomas somáticos, Parkinson, demencia o epilepsia se han visto beneficiados del uso de placebos en entornos de investigación, mejorándose su situación. Los efectos son especialmente marcados en aquellos aquejados de dolor, teniendo mayor efecto cuanto mayor el placebo y el dolor inicial.

Sin embargo, el mecanismo de acción del efecto placebo sigue siendo, en parte un misterio. Lo intrigante de este proceso es que parece tratarse de un fenómeno en el que el pensamiento abstracto llega a influir procesos mentales muy básicos y primitivos, que actúan de manera parecida en animales no humanos.

Contextos de aparición y aplicación

Una vez hemos explorado brevemente qué es y cómo funciona el efecto placebo cabe preguntarse dónde suele ser aplicado de forma activa este fenómeno.

Como veremos, el efecto placebo es especialmente utilizado en investigación, aunque también aparece vinculado ocasionalmente a la práctica clínica.

A nivel de investigación

Los tratamientos que se emplean en la práctica clínica deben ser testados para poder comprobar su efectividad real. Para ello es frecuente el uso de una metodología de casos y controles, en que se establecen dos grupos de individuos. A uno de los grupos se le aplica el tratamiento en cuestión, y al segundo, conocido como grupo control, se le administra placebo.

El uso de un placebo en el grupo de control permite observar la eficacia del tratamiento en cuestión, puesto que deja comprobar si las diferencias entre el pretratamiento y el postratamiento percibidas en el grupo que recibe el tratamiento son debidos a éste o a otros factores externos a él.

A nivel clínico

Si bien supone una serie de conflictos éticos, en ocasiones se ha aplicado el efecto placebo en la práctica clínica. Las razones más frecuentemente aducidas han sido demanda injustificada de medicamentos por parte del paciente, o bien la necesidad de calmarlos, o el agotamiento de otras opciones terapéuticas.

Asimismo, muchas terapias alternativas y homeopáticas se benefician de éste efecto, motivo por el cual a pesar de no poseer mecanismos de acción relacionados con efectos de eficacia real en ocasiones resultan de cierta efectividad.