Fisió i fusió nuclear – OBSERVA

Les següents imatges il·lustren el procés de fisió i fusió nuclear