Fisió i fusió nuclear – OBSERVA

Les següents imatges il·lustren el procés de fisió i fusió nuclear     Llegeix l’article: “Quanta energia pot generar una estrella ? “ de Joan Català.