Ets un bon observador ?

Tens dos minuts per OBSERVAR el següent document. Fes-ho tal i com ho faria un científic.