La revolució científica

Mirarem aquest video (té una durada de 15 minuts) i es tracta que aneu agafant idees. entre tots en farem una posada en comú a la pissarra i després anirem degranant el mes important.