Alguns vídeos sobre la RELATIVITAT

A continuació trobaràs alguns videos molt interesants per entendre el què ens explica la teoria de la relativitat general. El del final és un documental molt interessant però que no ens miraren a classe per la seva extensió. Experiment d’Eddington