Una amistat particular: Brahe i Kepler

Llegeix el següent article que ens servirà per conèixer un episodi interessant de la història de la ciència i alguns dels aspectes que hem comentat sobre el treball científic. A continuació deixa un comentari amb les iddes principals del text i el que n’has tret personalment.