Proves diagnòstiques

En aquest enllaç trobaràs totes les proves diagnòstiques que es fan al complex hospitalari més gran de Catalunya. He escollit algunes de les proves més freqüents i que de ben segur que et poden fer al llarg de la vida. Per cada una et demano que expliquis què permet detectar i com es fa. Explica-ho amb les teves paraules. No facis cap copiar i enganxar. Per algunes d’elles et demano també que cerquis una imatge del resultat de la prova (no del procediment de la prova).

Arteriografia + Imatge del resultat

Biòpsia

Cateterisme cardíac + Explicació d’introducció d’un stend.

Colonòscòpia + Imatge del resultat

Electrocardiograma + Imatge del resultat

Proves cutànies d’al·lèrgia.

Punció lumbar

RMN + Imatge del resultat

TAC + Imatge del resultat

Espirometria

Què és la salut ?

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) en la seva constitució de 1946, defineix a la Salut com l’estat de complet benestar físic, mental i social, i no sols l’absència d’afeccions o malalties.

Veiem algunes dades estadístiques sobre esperança de vida actual i comparem-la amb temps passats.

Dades mundials (hi podem veure també causes de mortalitat, principals malalties…)

Amb les dades que trobaràs a l’Institut d’Estadística de Catalunya cal que facis un breu informe on figurin els següents aspectes:

-L’estat actual de l’esperança de vida a Catalunya i la seva evolució en els darrers anys.

-Les causes de mortalitat a Catalunya per sexe i edat.

Una vegada fet cal lliurar-ho al clasroom de la matèria.