Sessió 1

  1. Cronologia bàsica.
  2. La visió primitiva del cel: les constel·lacions. Stellarium
  3. Aristòtil – Aristarc – Eratòstenes.
  4. Ptolomeu i la teoria geocèntrica

Els moviments de la Lluna

Els arguments d’Aristòtil per una Terra esfèrica – PENSA I PREN NOTA

El Sol és molt gran i està molt lluny. La força del sentit comú d’Arsitarc

La proesa d’Eratòstenes – LLEGEIX i MERAVELLA’T !

Els càlculs d’Eratòstenes – OBSERVA

Ptolomeu-s.II a.C

Retrograde Motion – EXPLICACIÓ

Amb i sense epicicles – EXPLICACIÓ

Sessió 2

  1. Copernic – Kepler – Galileo. Càlcul de les velocitats de la Terra. Experiment de caiguda lliure. Muntatge del pèndol. Texos històrics de Galileo.
  2. Newton. Comprovació de la tercera llei.

La revolució científica

Copèrnic (1473-1543)

 

Les aportacions de Kepler (1571-1630)

El sistema solar a escala

Una amistat particular: Brahe i Kepler

Galileo Galilei (1564-1642)

Textos de Galileo – LLEGEIX I COMENTA

Galileo i el pèndol – EXPERIMENTA

Issaac Newton (1642-1727)