Sessió 1

 1. Presentació de la matèria i criteris d’avaluació.
 2. Fem una definició de ciència.
 3. Videos inicials introductoris (3min).
 4. Classificació de les ciències i característiques.

 

Proves diagnòstiques

En aquest enllaç trobaràs totes les proves diagnòstiques que es fan al complex hospitalari més gran de Catalunya. He escollit algunes de les proves més freqüents i que de ben segur que et poden fer al llarg de la vida. Per cada una et demano que expliquis què permet detectar i com es fa. Explica-ho amb les teves paraules. No facis cap copiar i enganxar. Per algunes d’elles et demano també que cerquis una imatge del resultat de la prova (no del procediment de la prova).

Arteriografia + Imatge del resultat

Biòpsia

Cateterisme cardíac + Explicació d’introducció d’un stend.

Colonòscòpia + Imatge del resultat

Electrocardiograma + Imatge del resultat

Proves cutànies d’al·lèrgia.

Punció lumbar

RMN + Imatge del resultat

TAC + Imatge del resultat

Espirometria

No cal informe

D’aquesta unitat didàctica no caldrà lliurar-ne cap informe però sí que cal fer tota la feina encomanada en les dues sessions.

Informació genètica – Article

Aquesta part del temari la veurem treballant aquest article. Heu de llegir-lo sencer de la pàgina 83 a la 100. De les pg 83 a la 87 es fa una introducció general a les cèl·lules que és molt interessant i a partir de la pàgina 88 explica què es la informació genètica.

No caldrà que en feu cap informe per lliurar, però tingueu present que és matèra avaluable. Treballeu-lo durant aquesta sessió i en la següent farem un kahoot de repàs.

 

Detecció de bòlids

En Josep Pujols ens farà una xerrada sobre la seva estació de detecció de bòlids instal·lada a Folgueroles i que col·labora amb el CSIC.

SPMN210116 Folg_cam

Proves indirectes

Recorda que a l’interior de la Terra no hi podem accedir i que la totalitat d’estudis fets en aquest sentit es basen en proves indirectes. La que et proposem ara és una de molt simple que s’obté només utilitzant la lògica. La densitat mitjana de les roques extretes de les capes accessibles de la Terra (és a dir l’escorça) és de 2,7 (no hi ha les unitats expressament, suposem que les hauràs deduït…) i quan es calcula la densitat de la Terra globalment aquest valor és molt diferent. Això vol dir que…

Naturalment et demanem que facis l’exercici. És a dir que calculis la densitat mitjana de la Terra i comparis el resultat amb la densitat de les mostres de roca extretes. Potser necesitis alguna dada que trobaràs fàcilment.

Litosfera i astenosfera

Amb la imatge  que tens a continuació pots deduir quin és el significat d’aquests conceptes, la seva situació, el seu gruix i les seves característiques.

litosferatipos

Observem

Observa atentament les següents imatges i digues què hi veus que et sorprengui. Ho comentarem tot junts i ho anotarem als apunts (clica la imatge per veure-la amb més detall).

plaques1

La teoria de l’evolució: Darwin

Veurem un documental sobre Darwin i caldrà que responguis les següents preguntes i lliuris el document en el classroom de la matèria.

 1. Quantes espècies diferents es considera que hi ha actualment a la Terra ?
 2. Creus que l’afició al col·leccionismes que Darwin tenia el va ajudar d’alguna manera a la formulació de la seva teoria ? de quina manera ?
 3. Què va observar Darwin al respecte del número de cries d’una individu ?
 4. Quin concepte nou proposa Darwin ?
 5. Quina informació li aporten els pinçans que va trobar a les diferents illes de l’arxipèlag de Las Galápagos ?
 6. Creus que li va resultar fàcil a Darwin trobar proves a favor de la seva teoria. Per què ?
 7. Les diferents races de gos es poden considerar espècies diferents ? per què ?
 8. Quins són els motius que van fer retardar la publicació de la seva teoria ?
 9. Què fa Darwin, en no publicar la seva teoria, perquè fos coneguda si el morís ?
 10. Què és el que va fer que finalment Darwin es decidís a escriure de forma completa i publicar la seva teoria ?
 11. La seva obra estava escrita en un llenguatge extraordinàriament complicat ? això creus que li va dificultar o simplificar les coses ?
 12. Què és el que més va “enfurismar” a la gent que llegí la seva obra de tot el que hi havia escrit ? Creus que això és el més important que es desprèn de la seva obra ?
 13. Què té a veure la disposició dels estrats de les roques amb la teoria de Darwin ?
 14. Per què va ser tant important la troballa del fòssil “Archaeopteryx” ?
 15. Hi ha alguna altra evidència no fòssil en aquest sentit ? quina o quines son ?
 16. Alguns dels fòssils més antics trobats, com els dels trilobits, plantegen un altre problema per la teoria de Darwin. Quin és aquest problema ?
 17. Per què el narrador ens diu que no té sentit buscar fòssils en les roques més antigues que es coneixen ? Però existeixen aquests fòssils ? què aporten d’interessant ?
 18. Com es pot contradir la paradoxa del rellotge ?

 

Origen de la vida i idees evolutives

 1. Condicions dels planetes per allotjar vida
 2. Definició de vida en el formulari i comentar-ho a classe.
 3. Característiques que defineixen els éssers vius.
 4. Origen de la vida. Creacionisme i fixisme.
 5. Generació espontània i refutació. Redi i Pasteur.
 6. L’origen de la vida modern: Miller i Urey.
 7. Les diferents teories evolutives. Lamarck i Darwin.
 8. Com es va formar la vida (Crash course).

La meva definició de vida

Les característiques dels éssers vius

Treballem la generació espontània.

Van Leeuvenhoeck i la generació espontània

La recepta de Jan Baptista Van Helmont (1577-1644).

Francesco Redi i Lazzaro Spallanzani

Louis Pasteur

L’experiment de Miller i Urey

Les teories de l’evolució

Com es va formar la vida ?